marți, 8 decembrie 2009

HRISTOS A ÎNVIAT

"Timpul este clipa care se întinde între chemarea lui Dumnezeu
şi răspunsul nostru"

Timpul are un nou înţeles în creştinism, căci el este delimitat de "să fie"; "să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră" şi răspunsul nostru, care este: "şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său".

Asemănarea trebuie să o dobândim după cum spun majoritatea Sfinţilor Părinţi, iar lucrarea asemănării este pelerinajul nostru spre Dumnezeu, care trece prin Biserică şi locuri sfinte, urcând din treaptă în treaptă duhovnicească spre împlinirea noastră, care este delimitată de sfârşitul timpului, care este moartea noastră trupească, căci moartea este fereastra noastră spre veşnicie. În veşnicie nu este nici trecut, nici viitor şi nici prezent, căci este atemporală, ea este în Duh Sfânt.

Omul având sufletul veşnic tinde spre veşnicie şi încearcă în viaţa sa ca timpul să-l înveşnicească încremenind clipa într-o fotografie. De aceea, pelerinajul său, de la chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul său şi-l umple de mici momente de veşnicie încremenite în fotografii.

Aş vrea ca acest blog să fie "mici încremeniri de timp", care să arate clipe ale vieţii noastre ce merită să fie împărtăşite spre îmbogăţirea noastră a tuturor.